Loading...
Oudervereniging2020-08-13T17:34:41+00:00

Algemene informatie

De Poorte is een school gelegen in de dorpskern Woensdrecht. We bieden onderwijs aan meer dan 200 leerlingen verdeeld over 8 klassen. We zijn een katholieke school die valt onder de Lowys Porquinstichting.

Oudervereniging

Alle ouders/ verzorgers van onze leerlingen die de vrijwillige ouderbijdrage betalen zijn automatisch lid van de oudervereniging.  Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit maximaal 10 ouders, aangestuurd door het dagelijks bestuur: de voorzitter, secretaris en penningmeester.

Zij organiseren samen met het team van leerkrachten -en onder verantwoordelijkheid van dit team – activiteiten voor de kinderen van onze school. Het bestuur van de oudervereniging vergadert ongeveer 4 keer per jaar. Naast de organisatie van de activiteiten, staat ook het wel en wee van onze school op de agenda. Aan het eind van het schooljaar is er een jaarvergadering, waarvoor alle leden (dus alle ouders) een uitnodiging ontvangen.

Tijdens deze vergadering legt het bestuur van de oudervereniging aan u als ouder verantwoording af over het afgelopen jaar en kunt u ideeën inbrengen en vragen stellen. Ook worden plannen of veranderingen hier besproken en wordt door middel van stemmen bepaald of deze plannen al dan niet doorgevoerd kunnen worden.

De volgende ouders vormen momenteel het bestuur van de oudervereniging:

  • Luc Vercouteren (voorzitter)
  • Anita van Nispen (penningmeester)
  • Josien Kole
  • Marcia Zwagers
  • Bianca Molenaar
  • Jessica Franken
  • Belinda Verhaert
  • Daphne van Schilt
  • Evelien Meerman

Voor tips en suggesties kunt u contact opnemen met onze oudervereniging via ons mailadres: ouderverenigingdepoorte@gmail.com