Loading...
Team2020-08-13T17:29:49+00:00

De leerkrachten en de bijbehorende groepsbezetting:

Groep 1/2a:

juffrouw Ingrid de Ron                                           ma., di.

Juffrouw Laura van Mechelen*                              woe., don. en vr.

Groep 1/2b:

Juffrouw Lilian Loman                                             ma. en di.

juffrouw Anneke de Nijs                                          woe., don. en vr.

Groep 3

juffrouw Mirjam Wakkee                                        ma., di. en vr.

Juffrouw Elza Verbraak                                            woe., don.

Groep 4:

juffrouw Heidy van Oevelen                                   ma. en di.

juffrouw Jolanda Broeders                                     woe., don. en vr.

Groep 5:

juffrouw Miranda Koolen                                        ma.  en di.

juffrouw Aimée van Veen                                       woe., don. en vr.

Groep 6:

meneer Stanley van Aken                                       ma., woe., don. en vr.

Juffrouw Jolanda Broeders                                     di.

Groep 7:

Juffrouw Jennifer Jeroense                                     ma., di., woe. en vr.

Juffrouw Isabelle Vriens                                          don.

Groep 8:

Juffrouw Jessica van Beers                                     ma.t/m vr.

Directeur:          Pieter Krebbekx

Extra ondersteuning/onderzoek en remedial teaching:

Juffrouw Heidy van Oevelen                                  woensdag midden- en bovenbouw.

Juffrouw Elza Verbraak                                           vrijdagochtend  onderbouw.

Juffrouw Isabelle Vriens                                          woensdag- en vrijdagochtend

* vanwege zwangerschapsverlof zal juf Laura van Mechelen vervangen worden door juf Ingrid (di.) en juf Lilian (woe. t/m vr.)

Verrijkingsklas:

Juffrouw Ingrid de Ron                                            woensdagochtend

Juffrouw Elise Boussen                                            woensdagochtend

Daarnaast zijn werkzaam op onze school:

Vakleerkrachten gym:

juffrouw Monique Bastiaansen               di.(ochtend) en vr. (ochtend)

Meneer Max van Elzakker                        woe.

Op maandag geeft juf Susanne Brouwers  (BWI) sportclinics aan groep 3 en groep 6.

Vakleerkracht muziek:                juffrouw Tanya Custers                             don. in groep 1 t/m 6

Onderwijsassistentes:

juffrouw Gioia Aarden-Geers (midden- en bovenbouw)*

Juffrouw Andrea Janssen (onderbouw)

*juffrouw Lenne Sebrechts vervangt haar gedurende haar   zwangerschapsverlof.

Intern begeleider:                        Ingrid de Ron

Managementleden                      Jennifer Jeroense, Ingrid de Ron

Administratief medewerkster: Manon Versteeg

Op onze school hebben we meerdere specialisten:

Gedragsspecialist:                                                   Lilian Loman

Coördinatoren  getalenteerde leerlingen:          Ingrid de Ron, Elise Boussen (intern begeleider De Stappen)

Beeldcoaches*:                                                         Ingrid de Ron. Lilian Loman

VVTO coördinator (Engels):                                    Aimée van Veen en Laura van Mechelen

Taalcoördinator:                                                       Jolanda Broeders

Rekencoördinator:                                                   Heidy van Oevelen

ICT-coördinator:                                                       Jennifer Jeroense

Coördinator cultuureducatie:                                Elza Verbraak

Coördinator Gezonde school:                                Jennifer Jeroense

Verkeerscoördinator (BVL):                                   Isabelle Vriens

Techniekcoördinatoren:                                         Miranda Koolen en Jennifer Jeroense

Schoolcontactpersonen:                                         Anneke de Nijs en Lilian Loman  (zie blz. 8 of zie voor taakomschrijving: informatiegids LPS)

Anti-pestcoördinator:                                             Anneke de Nijs

Functionaris gegevensbescherming                     Teun Schrauwen (bovenschools)

Algemene informatie

De Poorte is een school gelegen in de dorpskern Woensdrecht. We bieden onderwijs aan meer dan 200 leerlingen verdeeld over 8 klassen. We zijn een katholieke school die valt onder de Lowys Porquinstichting.